Vivaldi Process2Flow

   Vivaldi Process2Flow 5.0

Модулът за управление на процеси - Vivaldi Process2Flow 

Vivaldi Process2Flow комбинира обмена на знания и опит наред с повече от 250 клиента, в готово за употреба приложение за всеки стандарт като: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17025, GMP, HACCP, ISO / TS и др. 

Процесите могат да се променят по интуитивен начин. Необходими са минимални умения за създаването на нови или промяна на съществуващи форми. Vivaldi Software създава необходимите таблици и полета в базата данни. Process2Flow може да замени десетки различни приложения и Excel файлове.

 

Поемете контрола на Вашите процеси!

1. С помощта на кодови цветове, можете да видите на какъв етап от изпълнението е всеки процес.

2. Изберете оформлението на първичния списък, за да се покажат всички необходими данни. Можете да групирате тези списъци на различни нива.

3. Намерете процеса, който ви е необходим, много бързо, с помоща на мощна търсачка. Дефинирайте различни филтри за търсене, като използвате всичките си данни за обработка. 

4. Създавайте всеки един процес с помощта на BPMN система за означаване. Благодарение на хоризонтали плаващи пътеки и кодови цветове, можете веднага да разберете кой, какво е направил, какво все още има да се направи, от кого и дали се е случило в рамките на крайния срок. Така всеки има, в рамките на разпределените права, достъп до необходимата информация, дори когато колегите Ви не са на лице.

5. Можете да дадете право на потребителя да избере следващите стъпки на процеса, които трябва да бъдат стартирани по време на процеса или дори да автоматизира процесите, използващи условни изрази, които можете да определите на всяка връзка.

6. Във всяка стъпка на процеса, можете да изберете кои области да бъдат видими, кои области са само за четене или редактиране, както и кои полета са задължителни. По този начин се попълва цялата необходима информация, а определени чувствителни данни няма да бъдат видими за всички и информация е защитена срещу случайно изтриване.

7. Формулирайте името на стъпката, изпълнител (потребител или функция) и кайния срок по много интуитивен начин. Определете дали е позволено връщане към предишни стъпки в процеса.

8. Във формата на процеса вие можете да определите кои области и полета да бъдат видими, кои области и полета да са само за четене или редактиране, както и кои области и полета да са задължителни за попълване на определена стъпка.

9. Определянето на реда на началната и всяка следваща стъпка може да бъде стартирано: ръчно от потребителя или автоматично от системата.При изпълнението на стъпка от процес, системата може да генерира нотификация към отговорните лица за процеса, че стъпката е изпълнена. Тази нотификация се получава в списъка със задачи на потребителя в приложението Actions&Tasks. Този текст може по желание да бъде изпратен и по имейл.

10. Във Vivaldi Process2Flow могат да бъдат зададени крайни срокове за изпълнение на всяка стъпка, напомняния по имейл за наближаващ краен срок и заявка за промяна на краен срок. Също така може да въведете условия за изпълнение на стъпка, при което процеса да следва определена логика.

MS Office включване към Process2Flow

Това включване Ви позволява да се регистрират имейли директно от MS Outlook в Process2Flow. Електронната поща се съхранява като прикачен файл  и е свързана с избран процес. Това включване Ви разрешава също така да свържете електронната си поща като приложение към съществуващ процес. Дори в рамките на MS Word и MS Excel, можете веднага да свържете файл като приложение към избрания процес.

 

Process2Flow Intranet клиент

Използвайки Vivaldi Process2Flow интранет клиент, всички процеси са достъпни за Вас и от интернет браузър. Интернетът Ви позволява да стартирате нови процеси или да проследявате и допълвате съществуващите от всяка точка на земното кълбо.

Vivaldi Process2Flow дава възможност за цялостен преглед на процеси с помощта на едно централизирано приложение! 

В Vivaldi Process2Flow

Можете бързо и лесно да откриете търсения от вас процес чрез задаване на различни параметри за търсене, като например: номер на процес, код, описание, автор, статус на процес и др. Може да използвате допълнителния Vivaldi Agent за напомнянe на дейсности и задачи. За всяка стъпка от изпълнението може да бъдат създавани напомнящи известия по електронен път.

Бизнес процес за моделиране и система за означаване

Модулът Process2Flow e базиран на BPMN стандарт - стандартната графична система за означаване (Въз основа на UML) за бизнес процесионни диаграми (BPD). Целта на BPMN е да се поддържа управлението на бизнес процеси както технически, така  и  от бизнес потребителите чрез стандартен формат, който е много интуитивен и лесен за разбиране.

Основната цел на BPMN е предоставяне на стандартен формат, който е лесно разбран от всички заинтересовани страни на бизнеса. Тези заинтересовани страни на бизнеса включват бизнес анализаторите, които създават и усъвършенстват процесите, техническите разработчици, които отговарят за прилагането на процесите и бизнес управителите, които наблюдават и управляват процесите. BPMN е предназначена да послужи като един общ език, за да се преодолее пропастта, която често съществува между бизнеса в процеса на проектиране и изпълнение. 

Всеки предприемач е убеден, че текущата работа по "подобрение" е необходима, за да си запази позицията в конкурентна среда. Важни части от този процес са наблюдение, проследяване и обработка на действия, задачи и процеси ...

Vivaldi Software осигурява ефективна структура, внимателен анализ и рентабилност на Вашата компания! Всички процеси могат да бъдат компютъризирани, използвайки стандартен приложен софтуер. Vivaldi Process2Flow позволява на компанията да начертае собствените си процеси за нула време, по начина, по който тя иска да види те да се изпълняват.

С Process2Flow, MS Office може да се генерира от много проста до сложна статистика: анализ по Парето, време на изпълнение и др.

Вижте още:

Можете да прегледате брошурата на продукта ни тукОфициален корпоративен сайт: vivaldisoftware.com

За повече информация - моля свържете се с нас, за да организираме среща и да ви запознаем с пълната гама функционалности на софтуера за управление на качеството!

За контакти:

РИНАМАР ЕООД

бул. България 110, сграда А, ап. 5

София 1618, България

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Follow Us