Нов бизнес софтуер?

Можем да изберем най-подходящата система за вас

Вижте още

Ние сме добри в ИТ

Използвайте ИТ ефективно с нас

Вижте още

В съвременната практика все повече се налага приложението на системния и процесно-ориентирания подход за управление на организацията. Дейността на организацията се разглежда като съвкупност от взаимосвързани бизнес процеси, които  обезпечават постигането на целите. Организацията съществува чрез своите бизнес процеси. Фокусът върху тяхното управление е залог за повишаване ефективността на работата и намаляване на хаоса.

Моделирането на бизнеса представлява интегриран подход за документиране, анализ и оптимизация на дейността на цялата организация, като обхваща бизнес процеси, данни, софтуерни системи и организационни структури. Моделирането дава ясна картина на ръководството и служителите за изпълняваните дейности и крайния резултат.

 

Чрез Vivaldi Process2Flow може да постигнете дефиниран процесен подход и едновремено с това да осигурите:

 - Еднозначно определяне на това "Кой за какво отговаря" и как всяка дейност влияе на качеството на произвеждания продукт.
 - Подобряване на взаимодействията между отделните звена в организацията.
 - Делегиране на правомощия на изпълнителите и увеличаване на тяхната роля в производствения процес.
 - Освобождаване на ръководителите от текущите оперативни въпроси и съсредоточаването им върху стратегията и развитието на компанията.
 - Повишаване на прозрачността и степента на управляемост на бизнеса при реализация на стратегията.
 - Проектиране на нови бизнес направления и бизнес процеси.
 - Повишаване на пазарната стойност и инвестиционната привлекателност на компанията.Ползи от моделиране и анализ на бизнес процеси с Vivaldi Process2Flow:

 - Изграждане на цялостен модел на бизнеса.
 - Оптимизация на бизнес процесите:
        - намаляване на себестойността;
        - намаляване на времената за изпълнение на операциите;
        - повишаване на качеството на резултатите и намаляване на риска.
 - Предпоставки за успешно внедряване на софтуерни системи за управление на бизнеса (ERP, CRM, SCM, HRM).
 - Управление на промяната и непрекъснато усъвършенстване на дейността.
 - Внедряване на стандарти и добри практики за управление: ISO 9001:2000; ISO 14001; OHSAS 18001; и др.
 - Изграждане на ефективна организационна структура.
 - Въвеждане на система за управление на изпълнението чрез създаване на детайлни доклади, отчети и списъци.

    Ринамар ви предоставя:

    » Съдействие при внедряване на процесния подход в организацията, което включва моделиране, анализ и подобрение на ключовите бизнес процеси.
    » Внедряване и поддръжка на специализирано софтуерно решение за моделиране и анализ на бизнес процеси Vivaldi Process2Flow.
    » Обучения по управление на бизнес процеси и работа със специализиран софтуер за управление на качество Vivaldi Software.

 

За контакти:

ул. Врабча 12

София, България

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.